نويسندگان
لینک دوستان

بیوگرافی ریک فلیر

ریچارد مورگان فلیر ملقب به نیچر بوی ،در 25 فبریه 1949 در شهر تنسی در ممفیس به دنیا آمد. ریککه پدر و مادر واقعی خود را ندیده استتوسط یک زن و شوهر که سرپرستی او را بر عهده گرفته بودند بزرگ شد ، ریکفلیر اول در محله " ادینا " در مینه سوتا زندگی می کرد که بعد از مدتی به شارلوت درکارولینای شمالی نقل مکان نمود. او دانشجوی رشته پزشکی در دانشکده مینه سوتا بود. ناپدری او نیز پزشک بود و نا مادریش بازیگر بود. در سال 1967 ریک از طرف دبیرستانبه سمت رسلینگ کشیده شد. فلیر در سن 22 سالگی توسط "ورن گین" آموزش های لازم را دیدو یک سال بعد در دهم دسامبر 1972 به طور رسمی وارد AWA شد. ریک فلیر طی دو سال در AWA فعالیت داشت که در سال 1974 فلیر به دلیل نقل مکان به شهر شارلوت به NWA رفت وکارش را در آنجا ادامه داد ، در همان دوران بود که فلیر لقب نیچر بوی "NATURE BOY" را برای خود انتخاب کرد.

ریک فلیراولین مسابقه رسمی خود را در ان دبلیو ای NWA در تاریخ 17 می 1974 انجام داد وتوانست حریف خود ( لز تیچر ) را شکست دهد. کمی بعد فلیر با شکست "پال جونز" توانستعنوان NWA Mid Atlantic Television title را ازآن خود کند که این اولین عنوان رسمی فلیر در دوران حرفه ایش بود ، ریک فلیر دراواخر سال 1975 دچار مصدومیت شدیدی شد و کمر او دچار شکستگی شد که به مدت سه ماه ازمیادین به دور بود . فلیر پس از بازگشت همچنان در NWA فعالیت داشت و در آنجا همراهبا بزرگانی همچون: بوبو برازیل ، دادی روگرز ، جیمی اسنوکا ، بیگ جان استاد ، کنپاترا ، بلک جک ، ایرون شیک ، گرگ ولنتاین ، رودی پایپر ، ایوان کولوف و ... به یکسوپراستار بزرگ و کامل تبدیل شد.

زندگی نامهریک فلیر:

 • دهه ی 80 ، قهرمان سنگین وزن NWA ، و Four Horsemen

این دهه آغاز خوبی برای فلیر بود چرا کهدر این دهه او توانسته بود که شش بار قهرمان سنگین وزن جهان بشود . اگر چه فلیر دربعضی شوها نشان خود را از دست میداد ، اما به سرعت آن را پس میگرفت . ضمن اینکه دراین دهه او گروه Four Horsemen را هم تشکیل داد .

 • ریک فلیردردابلیو دابلیو اف

دراواخر سال 1991 ریک در دابلیو دابلیواف دیده میشد . که همین باعث شد تا او در رویال رامبل 1992 حضور پیدا کند و با خوششانسی نفر اول رویال بشود و ضمن اینکه قهرمان WWF هم بشود . زیرا قرار بود که هرکسی که برنده ی رویال رامبل 1992 شود کمربند WWF Champion به او تعلق گیرد . اما دررسلمنیا همان سال رندی سویج توانست که ریک را شکست داده و هنوان قهرمانی از آن خودکند . در ساتردی نایت مین ایونتی که بعد از رسلمنیا انجام شد تیم هولک هوگن و سیدتوانستند که تیک ریک فلیر و اندرتیکر را شکست دهند ، ریک در همان سال با کمک ریزررامون توانست که کمربند قهرمانی را بار دیگر از رندی سویج پس بگیرید و نهمینقهرمانی خود را جشن بگیرید . در یکی از هاس شو ها هم برت هارت توانست که ریک فلیررا شکست داده و خود را قهرمان WWF کند .  فلیر تااوایل سال 1993 در دابلیو دابلیواف حضور داشت . اخرین حضور او در دابلیو دابلیو اف برمیگردد به 25 ژانویه 1993 در Monday Night Raw  که مستر پرفکت توانسته بود ریک فلیر رو شکست بده .

 • بازگشتریک فیلربه دابلیو سی دابلیو

در 18 جولای 1993 ریک فلیر بعد ازاستراحت شش ماهه به دابلیو سی دابلیو بازگشت ، و در همان بازگشتش توانست کمربندقهرمانی سنگین وزن را بار دگر به آلبوم افتخارات خودش افزون کنه ، در اواخر سال 1995 ریک باز هم گروه Four Horsemen را تشکیل داد ، در اواسط سال 1996 درگیری هایبین این گروه و NWO پیش امد که یکی از بهترین دوران WCW بود ، ریک در اواخر سال 1996 دچار مصدومیت شد و برای بهبودی آن به ژاپن رفت ، ریک در مارچ 1997 باز بهدابلیو سی دابلیو بازگشت ، در اوایل سال 1998 مشکلاتی بین او و اریک بیشاف جنرالمنیجر بخت دابلیو سی دابلیو پیش آمد و این باعث شد که ریک برای مدتی از دابلیو سیدابلیو به دور باشه ، فلیر در اکتبر سال 1998 با بازگشت خود توانست که در همان شباریک بیشاف را شکست دهد ، اما در PPV استارکید سال 1998 مغلوب او شد ، ریک تا اواسطسال 2000 در دابلیو سی دابلیو فعالیت داشت و توانست در این مدت برای سه بار دیگرقهرمان سنگین وزن شود که آخرین آن هم برابر کوین نش بود ، آخرین مسابقه ریک در سال 2000 برابر پسرش دیوید فلیر بود که آن مسابقه را با شکست پشت سر گذاشت و برای مدتیدابلیو سی دابلیو را ترک نمود ، اما در فبریه سال 2001 ریک باز به دابلیو سی دابلیوبازگشت . اما لیگ دابلیو سی دابلیو در تاریخ 26 مارچ به طور رسمی به فعالیت خودپایان داد که در آنروز استینگ و ریک فلیر مقابل هم قرار گرفته بودند .

 • حضور دوبارهریک فلیردر دابلیو دابلیو اف

در 19 نوامبر 2001 دابلیو دابلیو افسورپرایز بزرگی داشت و ان حضور فلیر در دابلیو دابلیو اف بود ، استوری لاین ریک دردابلیو دابلیو اف با وینس مک مهن شروع شد که در رویال رامبل سال 2002 ریک توانست درمسابقه استریت فایت وینس را شکست دهد ، بعد از آن اندرتیکر  ریک فلیر را حریف خوددر رسلمنیا 18 معرفی میکند که در رسلمنیا آندرتیکر توانست که ریک را شکست دهد ،مدتی هم درگیری های بین او و کریس جریکو پیش امده بود ، در همان سال عکس ریک فلیربر روی پوستر WWF Draft بود ، در بکلش 2002 فلیر با کمک به آندرتیکر باعث شد کهاستون کلد بازنده ی میدان باشه و این تیکر باشد که به مصاف هوگن در جاجمن دی برایچمپین شیپ برود ، فلیر بعد از آن به سمت گروه nWo رفت و در جاجمن دی هم او و بیگ شوتوانستند که در مسابقه هندی کپ مچ استون کلد را شکست دهند ، ریک تا قبل از سپتامبرسال 2002 استوری لاین کوتاهی با ادی گئررو داشت و در آنفورگیون سال 2002 با کمکی کهبه تریپل ایچ کرد باعث شد تا تریپل ایچ قهرمان سنگین وزن باقی بمانه .

 • Evolution

در 18 نوامبر 2002 با آمدن باتیستا ورندی اورتن گروه ایوولوشن تشکیل شد ، در همان ابتدا اسکات استینر رقیب اصلی اینگروه بود که اتفاقات جالبی در این مدت رخ داد ، اما بعد از نو وی ات 2003 که تریپلایچ توانست که استینر را در مسابقه چمپین شیپ شکست بده ، استوری اینها به پایانرسید ، بوکر تی رقیب بعدی این گروه بود که در رسلمنیا 19 تریپل ایچ توانست که او راهم شکست دهد ، از ان پس شان مایکلز و کوین نش از مخالفان این گروه بودند و مسابقاتزیادی بین ایوولوشن و انها رخ داد که اکثریت انها با پیروزی های ایوولوشن خاتمهمیافت ، اما اصلی ترین حریف گروه ایوولوشن بیل گلدبرگ بود که او تنها کسی بود کهتوانسته بود به تنهایی از پس این گروه برآید ، در ارماگدن 2003 تمامی اعضای گروهایوولوشن صاحب کمربند شدند ، رندی اورتن با پیروزی برابر راب ون دم توانست کهکمربند بین قاره ای را از آن خود کند . ریک فلیر و باتیستا هم توانسته بودند کهکمربند های تگ تیم را مال خود کنند . تریپل ایچ هم در مسابقه ی سه نفره توانست کهکین و گلدبرگ را شکست دهد و کمربند سنگین وزن جهان را مال خود کنه . این بهترین وتاریخی ترین شب برای ایوولوشن بود ، در 16 فبریه سال 2004 راب ون دم و بوکرتیتوانستند که باتیستا و ریک فلیر را شکست دهند و قهرمانان جدید تگ تیم شوند . کریسبنوا هم در رسلمنیا 20 توانست که کمربند تریپل ایچ را مال خود کند ، ادج هم درونجنس 2004 با برد برابر رندی اورتن قهرمانی اورتن را از او گرفت . این مدت بدترینزمان این گروه بود . اما در سامراسلم 2004 رندی اورتن توانست که کمربند سنگین وزنرا از کریس بنوا بگیره و جوان ترین قهرمان سنگین وزن تاریخ رسلینگ شود ، در شب بعدسامراسلم ایوولوشن در جشنی که برای قهرمانی اورتن گرفته بودند ناگهان به اورتن حملهکردند و تریپل ایچ چلنجر اورتن در آنفورگیون 2004 شد و توانست که کمربند سنگین وزنرا از اورتن بگیرید ، ایوولوشن تا اوایل سال 2005 همچنان پا بر جا بود که با حوادثیکه در ایلمنیشن چیمبر رخ داد و باز بینی فیلم آن در راء فردای نیو یرز ریوولوشنباعث شد که باتیستا هم از این گروه خارج شود و استوری لاین او با تریپل ایچ و ریکفلیر آغاز شود که در نهایت هم در رسلمنیا تریپل ایچ را شکست داد و برای اولین بارقهرمان سنگین وزن جهان شد .

 • ماه می 2005 و طلاق الیزابتفلیر

الیزابت فلیر همسر دوم ریک فلیر طیاظهاراتی که به دادگاه نموده بود خواستار جدایی از ریک شده بود . دلایل اوبرای طلاق:

 1. کتک زدن های مکرر
 2. مصرف بی رویه مشروب
 3. فریاد های مکرر
 4. ضمن اینکه او اعلام کرد که یکبار ریک قصدخفه کردن او را داشته

به هر حال این دو در ماه می 2005 ازیکدیگر جدا شدند .

 • قهرمانی بین قاره ای

فلیر در انفورگیون 2005 توانست کهکارلیتو را شکست دهد و قهرمان جدید بین قاره ای شود .

 • ریک فلیر و تریپل ایچ

 در تاریخ سوم اکتبر سال 2005 در یک شبویژه در راء تریپل ایچ وریک فلیربه مصاف کارلیتو و کریسمسترز رفته بودند که بعد از مسابقه تریپل ایچ ناگهان با اسلچهمر (پتک) به ریک فلیرحمله ور شد و به طور وحشتناکی فلیر را خون آلود نمود ، درگیری های انها تا تابوتوئزدی 2005 ادامه داشت که در تابو توئزدی ریک فلیر توناست در مسابقه استیل کیجفلیر را شکست دهد و از قهرمانی خود دفاع کند ، درگیری آنها تا سروایوور سیریس سال 2005 همچنان ادامه داشت که در سروایوور سیریس این تریپل ایچ بود که توانست درمسابقه لست من استندینگ مچ ریک فلیر را شکست دهد .

ریک فلیر روند خوبی را در یائ ادامهمیداد و به مانی این د بنک رسلمنیا 22 هم راه پیدا کرد . بعد از رسلمنیا با حضوراوماگا در راء درگیری های ریک با اوماگا آغاز شد و در بکلش هم با هم مسابقه دادندکه اوماگا برنده ی آن مسابقه بود . بعد از بکلش درگیری های او و میک فولی آغاز شدکه تا سامراسلم 2006 ادامه داشت که ریک در همه ی انها پیروز بود . در آن دوران بودکه رودی پایپر ، داستی رودز و اس جی تی اسلاتر به راء آمده بودند و کمک حال فلیربودند ، در سروایوور سیریس سال 2006 هم تیم فلیر توانست که تیم اسپریت اسکواد راشکست دهند و قهرمانان جدید تگ تیم شوند . فلیر دورانی هم با کنی و ریتد ار کی اواستوری داشت که در درفت سال 2007 به اسمکدان منتق شد . ریک فلیر در اسمکدان نتایجخوبی را گرفت و در بعضی هفته ها با باتیستا تگ تیم بودند . چندی بعد ریک باز به راءمنتقل شد ، در جشن 15 ساله شدن راء گروه ایوولوشن تنها برای یک شب تشکیل شد وباتیستا ، ریک فلیر و تریپل ایچ توانستند که تیم رندی اورتن ، ادج  و اوماگا راشکست دهند .

 • Career Threatening Matches

در اواخر سال 2007 برایریک فلیرمسابقات Career Threatening Matche درنظر گرفته شد ، که ریک فلیر اگر بازنده ی ان مسابقات میشد باید از دنیای کشتیخداحافظی می کرد ، ابتدا در راء برابر رندی اورتن قرار گرفت که این مسابقه را باپیروزی پشت سر گذاشت ، سپس برابر اوماگا قرار گرفت که او را هم شکست داد . بعد ازآن نوبت به تریپل ایچ رسید که آن مسابقه هم با پیروزی فلیر به اتمام رسید ، در 14ژانویه 2008 ویلیام رگال را شکست داد ، در رویال رامبل برابر ام وی پی قرار گرفت وتوانست که اون را هم شکست بده ، در اسمکدان باز هم ام وی پی را مغلوب خود کرد ، درنو وی آت برابر میستر کندی قرار گرفت و توانست که کندی را هم شکست دهد ، در هفدهمارچ برابر وینس مک مهن فائق امد . بعد از نو وی ات اعلام شد که فلیر جزو هال اوفیمر های سال 2008 است که داستان او و شان مایکلز آغاز شد . قرار شد تا این دو دررسلمنیا برابر یکدیگر قرار گیرند و یکی از به یاد ماندنی ترین مسابقات تاریخ رسلینگرقم خورد . در این مسابقه نفس گیر این شان مایکلز بود که توانست ریک فلیر را شکستدهد و باعث شود که ریک برای همیشه از دنیای کشتی حرفه ای خداحافظی کند .

 • مراسم خداحافظی و تقدیر از ریکفلیر

در شب بعد از برگزاری رسلمنیا 24 در راءمراسم با شکوهی برای ریک فلیر ترتیب داده شد که به نوعی با شکوه ترین مراسم هایتاریخ دابلیو دابلیو ای بود ، در آن شب اکثر کشتی گیران قدیمی و فعلی به نوبت بامعرفی کردن آنها توسط تریپل ایچ وارد رینگ میشدند و فلیر را در آغوش میگرفتند و ازاو تقدیر و تشکر میکردند ، تماشاچیان هم  با هم فریاد "Thank You Ric" سر میدادند ،بسیار شب زیبا و پر احساسی بود ، به طوریکه شاهد اشک بر گونه های اکثر حاضرین آن شببودیم . ضمن اینکه در همان شب آندرتیکر  نیز وارد شد و برای ریک فلیر احترام گذاشت . بعداز او هم وینس مک مهن که در آن دوران اصلا در شوء ها حضور نداشت وارد شد . ریکبه همراه خانواده  خود رینگ را ترک و با تک تک سوپراستار ها دست داد و ورزشگاه راترک نمود . به این ترتیب ریک با یک مراسم با شکوه از دنیای کشتی حرفه ای خداحافظیکرد .   

باتیستا بعد از آن هفته اعلام نمود که بهدلیل باز نشسته شدن ریک فلیر توسط شان مایکلز قصد انتقام جویی از مایکلز را دارد .

ریک فیلردردوران بازنشستگی خود چندین بار در شب های ویژه ی راء حضور پیدا می کرد. اما بعد ازمدتی اعلام کرد که نمی تواند از دنیای کشتی کج دور باشد و این بار به کمپانی تی انای رفت و در حال حاظر در کمپانی تی ان ای حضور دارد.

 قهرمانی های ریکفلیر:

ریک فلیرپرافتخار ترین سوپراستار تاریخ کشتی کج  به حساب می آید که توانسته است 16 بار عنوانقهرمانی سنگین وزن را کسب نماید

 1. هفدهم سپتامبر 1981 :: با برد برابرداستی رودز - St Louis
 2. بیست و چهارم نوامبر 1983 :: با بردبرابر هارلی ریس - Starrcade - steel cage match
 3. بیست و چهارم می 1984 :: با برد برابرکری وان - Japan
 4. هفتم سپتامبر 1986 :: با برد بر داستیرودز - St Louis
 5. بیست و ششم نوامبر 1987 :: با برد بر رانگاروین - Starrcade - steel cage match
 6. چهارم می 1989 :: با برد برابر ریکیاستیمبات - Wrestle War
 7. یازدهم ژانویه 1991 :: با برد برابراستینگ - East Rutherford, NJ
 8. نوزدهم ژانویه 1992 :: برنده مسابقه 30نفره رویال رامبل و گرفتن WWF Champion title
 9. یکم سپتامبر 1992 :: با برد برابر رندیسویج - Hershey, PA
 10. هجدهم جولای 1993 :: با برد برابر بریویندهام - Clash of Champions 24
 11. بیست و هفتم دسامبر 1993 :: با برد برابرویدر - Starrcade
 12. بیست و هفتم دسامبر 1995 :: با برد برابررندی سویج - Starrcade
 13. یازدهم فبریه 1996 :: با برد برابر رندیسویج - Superbrawl - steel cage match
 14. چهاردهم مارچ 1999 :: با برد برابر هولکهوگن - Uncensored - first blood match
 15. پانزدهم می 2000 :: با برد برابر جف جرت - Monday Nitro
 16. بیست و نهم می 2000 :: با برد برابر کویننش - Monday Nitro

برخی دیگر از قهرمانی ها و عناوین ریکفلیر:

کسب کمربند قهرمانی دبلیو دبلیو ای ووردتگ تیم چمپیونشیپ - کسب کمربند قهرمانی بین قاره ( اینترکنتینانتال ) - کسب کمربندقهرمانی یونایتد استیس - قهرمان رویال رامبل 1992 - کسب کمربند قهرمانی ان دبلیو اییونایتد استیس - کسب کمربند قهرمانی ان دبلیو ای تگ تیم و .....

لقب ها :

نیچربوی ( The Nature Boy ) - قهرمان واقعی جهان ( The REAL World's Champion ) - بهترین کشتی کج کار تمام دوران ( The Greatest Wrestler Of All Time ) و ...

وضعیتتاهل :

ریک فلیرتاکنون سه بار ازدواج کرده است که از دو تای انها صاحب چهار فرزند می باشد .

 1. لسلی گود من: همسر اول ریک فلیر -  از 28اگست 1971  تا  18 جولای 1983 - دارای دو فرزند
 2. الیزابت فلیر: همسر دوم ریک فلیر - از 27اگست 1983 تا سال 2006 - دارای دو فرزند
 3. تیفنی وندیمارک: همسر سوم ریک فلیر - از 27 می 2006 تا کنون

کوتاهو جالب از ریک فلیر:

ریک فلیردارای قدی به طول 185 سانتیمتر و وزنی برابر 110 کیلوگرم است.

حرکت پایانی : Figure Four Leg Lock

بر اساس یک رای گیری به عمل آمده ریکفلیر سومین کشتی گیر برتر قرن شناخته شده است.

شخصی که اکثر سوپراستار های امروزی او راالگوی خود قرار دادند.

دو پسر به نامهای "دیوید" و "ره ید" ، دودختر هم به نامهای "میگن" و "اشلی" دارد.

او تنها سوپراستاری است که عنوانهای قهرمانی NWA & WWF & WCW را در پرونده خود دارد.

در سالهای 81 ، 84 ، 85 ، 86 ، 89 و 92برای شش سال به عنوان مرد سال PWI انتخاب شده است.

همچنین ریک فلیر یک مدرسه شبانه روزیخیریه افتتاح نموده است.

 

[ ۱۳٩٠/۱٠/٢ ] [ ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ] [ atahbk ]

درباره وبلاگ

با سلام خدمت تمامی خوانندگان این وبلاگ جهت پوشش دادن خبر های جدید و گزارشات wwe به وجود آمده لذا در صورت مشاهده فایل غیرمجاز و نامربوط به وب به مدیریت اطلاع دهید(با تشکر مدیریت وبلاگ)
موضوعات