نويسندگان
لینک دوستان

 

 

 

نام: Kevin Nash

اهل: Detroit, Michigan

متولد: 09/07/1958

تاریخ ورود: 1990

قد: 2,10 M

وزن: 128 Kg

لقب ها: Oz, Vinnie Vegas, Diesel

قهرمانیها :

champion intercontinental WWE

2x champion du monde par équipe WWE

champion WWE

4x champion WCW

7x champion par équipe WCW

 

 

 

 

 

کوین اسکات نش متولد ۹جولای ۱۹۵۹دردترویت میشیگان ویک کشتی گیرحرفه ای امریکایی وبازیگراست.نش دارای اسامی گوناگون دررینگ است امااغلب بانام خوددرمسابقات جهانی کشتی کج(WCW)وبانام Dieselدرسایت رسمی فدراسیون جهانی کشتی کج(WWF/E)شرکت می کند.امامعمولادرTNAکارمی کندکه دران دووقت قهرمان سراسری TNAبود.کوین نش توسطWWEبه عنوان6بارقهرمان جهان شناخته شده است(5باردرWCWو1باردرWWF).او11بارقهرمان تگ تیم جهان(9باردرWCWو2باردرWWF)و1بارقهرمان بین قاره ای شده است.اوهم چنین موفق به کسب عنوانWCW World War 3 battle royal درسال1998شده است.اوهم چنین یکی ازسه اعضای موسس جدیدبین المللی(nWo)به همراه هالک هوگان واسکات هال است.
اوایل زندگی:نش در9جولای1959دردیترویت,میشیگان متولدشد.اوباحضوردردانشکاه تنسی دران روانشناسی وفلسفه می خواند.دردانشگاه تنسی اوخواستاریک تیم بسکتبال شد.اودرسال چهارم دیگربازی نکردوسعی کردبه دانشگاه ایالتی بولینگ گرین درBowling Green اوهایو برود.اوبعدهادرتصمیم خودتجدیدنظرکردوبه جای ان به اروپارفت ودرتیمهای بسکتبال مختلف بازی کرد.اوبه دلیل مصدومیت زانوکارخودرادرسال1981ودرسن22سالگی درالمان به پایان رسانید. اوخدمت سربازی خودرابه عنوان پلیس نظامی درGießenالمان بودودرتاسیسات امن ناتوبه مدت۲سال خدمت کردوبه درجه متخصص ارتقایافت.اوپس ازکارروی خط مونتاژشرکت فوردموتورتصمیم گرفت که به کشتی حرفه ای بپردازد.
World Championship Wrestling 1990–1993:
نش کارخودرابه عنوانorange-mohawked "Steel"اغازکردودرتگ تیم به عنوانMaster Blastersشناخته شد.اودرابتداباIronهمدست بودکه بعدهانام اوبهBladeتغییرکرد.Master Blastersبه مدت یک سال منحل شد.


بیوگرافی دوم:
کشتی گیر: Kevin Nash
اسم واقعی: Kevin Nash
تاریخ تولد: July 9, 1959
محل تولد: Detroit, Michigan
وضعیت ازدواج: متاهل
تعداد فرزندان: دو پسر
قد: 11'6''
وزن: 317 lbs
محل اموزش:نا مشخص
تاریخ ورود به کشتی کج: 1990
لقب های قبلی:
  Oz (WCW)
Vinnie Vegas (WCW)
Diesil (WWF)
Kevin Nash (WCW/WWF)
Fake Sting (Once)
"Big Sexy" Kevin Nash
"Silver Fox" (TNA)
ضربه ی نهایی:
Jackknife Powerbomb
ضربه های موردعلاقه:
Knee in the corner
Big Boot
Corner Boot Choke
Snake Eyes
Emerald City Side Slam
Corner Back Elbow Smash  
دشمن هاش:
Razor Ramon
Shawn Michaels
Sycho Sid
The Undertaker
Bret Hart
Lex Luger
Randy Savage
Sting
IV Horsemen
The Steiner Brothers
The Giant
Scott Hall
nWo Hollywood
Bill Goldberg
Team Madness
Sid Vicious
Hulk Hogan
Ric Flair
Jeff Jarrett
Natural Born Thrillers
Scott Steiner
Booker T
Ernest Miller
Steve Austin
The Rock
Triple H
Chris Jericho
AJ Styles
Jeff Hardy
Randy Savage
Jeff Jarrett
The New Age Outlaw
افتخارات:
قهرمانیی  بین قاره یی WWF  با غلبه بر Razor Ramon  در تاریخ  April 13, 1994
قهرمانیی WWF Tag Team  با غلبه بر   The Headshrinkers   در تاریخ  August 28, 1994
قهرمانیی WWF جهان با غلبه بر Bob Backlund  در تاریخ  November 26, 1994
قهرمانیی WWF Tag Team  با غلبه بر  Yokozuna & British Bulldog  در تاریخ  September 24, 1995
قهرمانیی WCW Tag Team  با غلبه بر  Harlem Heat  در تاریخ October 27, 1996
قهرمانیی WCW Tag Team  با غلبه بر The Steiner Brothers  در تاریخ January 12, 1998
قهرمانیی WCW Tag Team  با غلبه بر The Steiner Brothers  در تاریخ  February 22, 1998
قهرمانیی WCW Tag Team  با انتخاب Sting  به عنوان شریکش در قهرمانی
برنده ی WCW World War 3  در تاریخ November 22, 1998
قهرمانیی سنگین وزن جهان  WCW  با غلبه بر  Bill Goldberg  در تاریخ  December 27, 1998
قهرمانیی WCW Tag Team  با غلبه بر Bill Goldberg & Bret Hart  در تاریخ December 13, 1999
قهرمانیی سنگین وزن جهان  WCW  با غلبه بر Diamond Dallas Page  در تاریخ  May 9, 1999
قهرمانیی سنگین وزن جهان  WCW  با غلبه بر Jeff Jarrett © & Scott Steiner  در تاریخ  May 24, 2000
قهرمانیی سنگین وزن جهان  WCW  با غلبه بر Booker T  در تاریخ  August 28, 2000
قهرمانی WCW Tag Team  به همراه Diamond Dallas Page با غلبه بر  Shawn Stasiak  & Chuck Palumbo  در تاریخ November 26, 2000
قهرمانیی WCW Tag Team  به همراه Diamond Dallas Page با غلبه بر  Shawn Stasiak  & Chuck Palumbo  در تاریخ December 17, 2000

 

[ ۱۳٩٠/۱٠/٢ ] [ ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ] [ atahbk ]

درباره وبلاگ

با سلام خدمت تمامی خوانندگان این وبلاگ جهت پوشش دادن خبر های جدید و گزارشات wwe به وجود آمده لذا در صورت مشاهده فایل غیرمجاز و نامربوط به وب به مدیریت اطلاع دهید(با تشکر مدیریت وبلاگ)
موضوعات